Onze troeven

Wat kunnen we voor jou doen?

Zorg dragen voor Zorg, dat zit in ons DNA. Goede zorg vraagt openheid, ontvankelijkheid, respect, vertrouwen, en vooral een grote creativiteit. Creativiteit betekent voor ons dat we telkens weer zoeken naar wat op dat moment, in die situatie, voor student of die medewerker het meest aangewezen is: ‘Wat kunnen we voor jou doen?’ 

Ik ben... competent

Wat een gegradueerd verpleegkundige moet leren, is in het leerplan van HBO5 verpleegkunde gebundeld in 10 kerncompetenties. Deze kerncompetenties vormen het basispakket van een verpleegkundige; de noodzakelijke bagage voor een succesvolle reis doorheen het zorglandschap van vandaag en morgen.  

Met de voeten op de werkvloer

De (schoolbank) en de (werk)vloer: de HBO-opleiding is bij uitstek een praktijkgerichte opleiding, met sterke verankering in het werkveld. De helft van de opleiding gebeurt op stage, op de werkvloer dus. Een kruisbestuiving waar school en werkveld beter van worden.

Kijk eens wat ik kan!

Het leerproces van de student is een actief groeiproces, met vallen en opstaan. Het portfolio is niet alleen de basis van zelfreflectie; het portfolio is voorwerp van overleg tussen student, begeleider en mentor, om het leerproces doelgericht uit te bouwen. In zijn portfolio laat de student zijn competenties zien.

Even achterom kijken

Reflectie en feedback vormen de basis in het leerproces. Pas door achterom te kijken, kun je beter inschatten wat voor je ligt, en kun je je eigen functioneren optimaliseren. Dat weten onze studenten en medewerkers maar al te goed. 

Present in de zorg

‘Zorg’, daar zijn verpleegkundigen een leven lang mee bezig. Zorg vraagt betrokkenheid: met zorgende aanwezigheid helend zijn. De verpleegkundige is zoveel meer dan een verzameling technische competenties, hoe belangrijk die ook zijn. Studenten krijgen als levenslange opdracht het beste van zichzelf te geven, zichzelf –als een geschenk, een presentje- te geven voor de zorgontvanger.

Doe ik het goed(e)?

Verpleegtechnische acties worden niet altijd en overal op dezelfde manier uitgevoerd. En een verpleegkundige is niet te reduceren tot een uitvoerder van acties. We zetten studenten ertoe aan om ook na te denken over wat ze wel of niet (zo) doen. Daarom is de vraag ‘doe ik het goede?’ nog belangrijker dan ‘doe ik het goed?’

Verpleegkunde: zijn of worden?

Wie afstudeert, is gegradueerde in de verpleegkunde, en heeft een basispakket aan kennis en competenties mee, om het werkveld binnen te stappen. Maar wat we meegeven, is slechts een basispakket. Minstens zo belangrijk is wat een verpleegkundige daarna doet. Het basispakket moet levenslang aangevuld worden met nieuwe inhouden, technieken, visies… Verpleegkundige is levenslang niet alleen ‘zijn’, maar ook ‘worden’. 

Ademruimte

Ademruimte is de ruimte die ieder (nodig) heeft, student en medewerker, om –trouw aan de visie van de school- een eigen creatieve invulling te geven aan de gezamenlijke opdracht. Maar ademruimte is er ook in het groen, de tuin. Ruimte om te ontspannen, ruimte die rust brengt, die uitnodigt om verder te reiken dan de zorgen van elke dag, en de geest te richten op wat het hier en nu overstijgt.

Altijd in beweging

In al wat we doen, blijven we zoekend. Plannen, doen, bevragen en bijsturen (Plan-Do-Check-Act); we geloven dat we langs deze weg vooruit komen, zelfs al moeten we wel eens een stap terugzetten. Niets is voor altijd, zeker niet in onderwijs en zorg. We blijven hoe dan ook in beweging. 

Eerstvolgende instapmoment

1 februari 2022

Instapmomenten

Instapmomenten

In september start de opleiding zowel in Waregem als in Tielt. In februari kan je de opleiding alleen in Waregem starten (eerste module).

Ben je zeker dat je bij ons de opleiding wil volgen? Wacht dan niet om in te schrijven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter wij de opleiding kunnen organiseren.
Kom je vanuit een andere school graduaat/HBO5 verpleegkunde, of vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde naar onze school? Neem dan liefst enkele weken voor de start van de module contact met ons (telefonisch of via e-mail) zodat er voldoende tijd is voor de intake, al of niet met EVC-EVK.

Info / inschrijven

Info / inschrijven

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Je kan je digitaal inschrijven via deze link. Denk er wel aan: je inschrijving is pas definitief als je je ook op school hebt aangemeld.

 

Voor studenten die willen starten op 1 februari gaat het infomoment door op afspraak.  Dit kan telefonisch op 056/60 24 68

 

Onze OPEN CAMPUSDAGEN:

* zaterdag 12 maart campus Waregem van 14 u tot 17 u

* zondag 13 maart campus Tielt van 14 u tot 17 u

* zaterdag 7 mei campus Waregem en Tielt van 14 u tot 17 u

* zaterdag 25 juni campus Waregem en Tielt van 10 u tot 13 u

 

 

 

 

 

Creatie: Debugged - Copyright HBOV Aleydis 2022 ©
Video sluiten