Getuigenissen

Bij het einde van de opleiding voelde ik me klaar voor mijn job. Ik heb me echt ondersteund gevoeld tijdens de opleiding. Er valt een last van je schouders omdat je weet dat je altijd bij iemand van de school terecht kunt. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Wat heeft mij vooruit geholpen? Het gaat over meedere dingen. De GOA-namiddagen (Gedifferentieerde Onderwijsactiviteiten) waren sterke momenten om wat ik nog niet goed kende of kon, echt aan te pakken. Verder gaf de organisatie van de evaluatie (met twee toetsperiodes per semester) structuur aan mijn leertraject. Nu als thuisverpleegkundige bouw ik voort op de ervaringen van de verschillende stages. Tijdens de ziekenhuisstages leerde ik vooral technische handelingen. De stages geestelijke gezondheidszorg toonden me hoe ik het gesprek met de patiënt kon meenmen in de zorg. Ik leerde er meer doorvragen; de gesprekken kregen meer diepgang

 

Elis Devolder, verpleegkundige Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Toen ik twaalf jaar was, wou ik al verpleegkundige worden. Uiteindelijk bleek de HBO5-opleiding voor mij het beste. Ik ben na het zesde jaar verzorging met de opleiding verpleegkunde gestart. Dankzij de bijkomende opleiding behaalde ik gelijktijdig met het eerste jaar verpleegkunde ook het diploma secundair onderwijs. Vanuit de opleiding ben ik echt wel goed voorbereid op mijn job, zowel vanuit de lessen als de stages. Zelfs de stages geestelijke gezondheidszorg bleken heel nuttig voor wat ik nu doe. Ik leerde er correct en rustig te reageren in acute situaties. Ik kreeg er meer zelfvertrouwen door. Ik heb voldoende kennis opgedaan, maar leer nu ook nog elke dag bij. Tijdens de opleiding dacht ik dat werken op een operatie-afdeling vaak hetzelfde zou zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Werken op een operatie-afdeling blijkt juist heel afwisselend te zijn. Mensen en ingrepen zijn telkens weer anders.  

Jordy Coene, verpleegkundige operatie-afdeling Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Dit is een kleine school, met kleine klasgroepen. Ideaal, zowel voor theorie als voor het aanleren van vaardigheden. Er zijn geen drempels om iemand aan te spreken: docenten, trajectbegeleider, stagebegeleiders…. De opleiding toont ons doorheen de stages een breed werkveld: ouderenzorg, acute zorg, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg. Op een goede manier het gesprek aangaan met de zorgvrager is eigen aan goede zorg. Ik merk dat ik doorheen de opleiding hierin al sterk gegroeid ben. Ik verwacht dat ik hier tijdens de stages geestelijke gezondheidszorg nog veel meer zal over leren.

Kiara Locquet, huidige student

Tijdens de stages krijg ik veel ondersteuning. Ik stel me vragen: Wat is er met deze persoon aan de hand? Hoe kan ik goede zorg geven? De stagebegeleiders helpen me om de verpleegkundige handelingen goed uit te voeren, maar ze stimuleren me ook om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Tijdens de stage krijg ik heel regelmatig feedback. Zo weet ik waar ik sta en waar ik moet bijsturen.

Amy Delaere, huidige student

Eerstvolgende instapmoment

1 september 2021

Instapmomenten

Instapmomenten

In september start de opleiding zowel in Waregem als in Tielt. In februari kan je de opleiding alleen in Waregem starten (eerste module).

Ben je zeker dat je bij ons de opleiding wil volgen? Wacht dan niet om in te schrijven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter wij de opleiding kunnen organiseren.
Kom je vanuit een andere school graduaat/HBO5 verpleegkunde, of vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde naar onze school? Neem dan liefst enkele weken voor de start van de module contact met ons (telefonisch of via e-mail) zodat er voldoende tijd is voor de intake, al of niet met EVC-EVK.

Info / inschrijven

Info / inschrijven

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen neem je best eerst telefonisch contact met de school (ma-vr 9-12 en 13-16u) om een afspraak te maken.

Je kan je digitaal inschrijven via deze link. Denk er wel aan: je inschrijving is pas definitief als je je ook op school hebt aangemeld.

Je kan je ook online inschrijven voor onze OPEN CAMPUSDAGEN:

  • zaterdag 26 juni 2021: 10.00 tot 13.00 uur campus Waregem en campus Tielt

INFOMOMENT

vrijdag 27 augustus 2021: 16.00 tot 20.00 uur (op afspraak : 056 60 24 68)

 

Tijdens de grote vakantie kan je je op school komen inschrijven.  

In Waregem: van 9 tot 12 u en van 13 tot 16u.

Vanaf donderdag 1 juli tem vrijdag 9 juli en van maandag 16 augustus tem dinsdag 31 augustus.  

In Tielt:

De school is beperkt open en telkens van 9 tot 12 uur.

Vrijdag 2 juli

Maandag 5 juli

Woensdag 7 juli

Maandag 16 augustus

Woensdag 18 augustus

Vrijdag 20 augustus

Maandag 23 augustus

Woensdag 25 augustus

Vrijdag 27 augustus

 

 

Creatie: Debugged - Copyright HBOV Aleydis 2021 ©
Video sluiten