Lessen

De lessen en stages worden georganiseerd in blokken van 4 weken.

Per thema stellen de vakleerkrachten een eigen cursus op, specifiek afgestemd op deze opleiding.

Na elke periode van 4 weken les en 4 weken stage volgt er een evaluatieweek. Per semester zijn er dus twee evaluatieweken. Voor een aantal vakken is de evaluatie in de lesmomenten zelf ingebouwd.

De lessen beginnen om 8.15 u en eindigen om 16.20 u.  Er is geen les op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag.

De opleiding is sterk beroepsgericht. Naast de theoretische lessen, zijn er ook praktijklessen, gerichte studiebezoeken, projectdagen...