Criteria bij aanwerving

Profiel van docenten verpleegkunde / stagebegeleiders

Opleiding

  • Bachelor of master in de verpleegkunde
  • Bewijs van pedagogische bekwaamheid (of bezig met lerarenopleiding).

Werkervaring

  • Werkervaring waarin diverse competenties zijn uitgebouwd en versterkt, is een pluspunt.

Profiel van kandidaat-docenten van andere vakken

Opleiding

  • Masterdiploma
  • Bewijs van pedagogische bekwaamheid (of bezig met lerarenopleiding).

Profiel van kandidaat-administratief medewerker

Opleiding

  • Hoger Onderwijs Korte Type / Bacheloropleiding, met voorkeur voor opleiding in domein van administratie, boekhouden, informatica.

Competenties, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

  • Openheid en creativiteit: openstaan voor nieuwe visies, processen en acties, zowel met betrekking tot de verpleegkunde, als tot de begeleiding van studenten in de opleiding tot verpleegkundige.
  • Kunnen werken in overeenstemming met de schooleigen visie (zie ‘visie’).
  • Sterk reflectief ingesteld: bereid om eigen functioneren te zien als een leerproces dat door de combinatie van handelen en reflectie wordt voortgestuwd. De nieuwe medewerker bouwt, via een portfolio, competenties verder uit, en stelt deze bespreekbaar met de coaches en met de directeur.